Välkommen

Välkomna till Västmanlands  Bygdegårdsdistrikts nya hemsida där vi ska försöka visa vad som händer och sker i våra bygdegårdar runt om i länet.

Nyheter

 • Protokoll från distriktsstämman i Himmeta

  Publicerat:

  Enligt önskemål presenteras här protokollet från distriktsstämman den 14 april i Himmeta: Protokoll stämma2018 .

 • Förbundsstämman 1-3 juni 2018

  Publicerat:

  En kort rapport  från stämman, som hölls på Marholmen nära Norrtälje: Rapport från Bygdegårdarnas förbundsstämma 2018 . Värd för stämman var Stockholms bygdegårdsdistrikt. Lördagens festkväll var iscensatt på Lännagården (bilden) söder om Norrtälje. Några bilder hittar du under fliken Bilder.

 • Rapport från distriktsstämman 2018

  Publicerat:

  En rapport från distriktsstämman i Himmeta: Från distriktsstämman 2018   . På bilden, från styrelsemötet den 29 maj, är flertalet i styrelsen med. Se fler bilder/text från stämman under fliken Välkommen –> Bilder/Distriktsstämma. Fr v Kennet, Josefin, Emma, Ulrika, Alf, Göran, Barbro och Anders.

 • Stämman – mötesordförande

  Publicerat:

  Nu är det klart vem som blir mötesordförande vid stämman i Himmeta den 14 april. Det blir den nya kultur- och fritidschefen i Köpings kommun, Daniel Holmvin. Stämman gästas också av Kenneth Nilshem som är ledamot i förbundsstyrelsen. Kenneth kommer att leda workshopen efter lunch om bygdegårdsrörelsens utvecklingsarbete.

 • Distriktsstämma 2018

  Publicerat:

  Årets distriktsstämma hålls i Himmeta Bygdegård lördagen den 14 april med början kl. 9.30. Alla bygdegårdsföreningar kan delta med två ombud. Anmälan senast den 27 mars till vastmanland@bygdegardarna.se . Var med och framför era önskemål om vad som kan förbättras för bygdegårdarna i Västmanland. Se hela programmet: Distriktsstämma inbjudan 2018 .