Välkommen

Välkommen till Skånes Bygdegårdsdistrikt !
Skånes Bygdegårdsdistrikt består av 55 föreningar som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdsdistriktet arbetar för samordning och utbildning för föreningarna, information och stöd i ekonomiska frågor, byggnadsfrågor, bygdegårdsförsäkringen, miljödiplom, hemsidor m.m. samt tips om olika kulturaktiviteter. Distriktet kallar till stämmor och informationsträffar och det är viktigt att så många som möjligt deltar. Vi välkomnar också nya föreningar till oss.

– – –

2018-09-06

Lilla Beddinge byalag, Garnhuset.
Skånes 55:e medlem. Ikväll 6/9 var Rolf Stridsberg och jag, Karin Olsson, på välkomstmötet. De har nu fått sin BR sköld att sätta upp vid dörren.

 

Sveriges sydligaste bygdegård, Havsnära, 17 000 kvadratmeter.

 

Beredningskök

image4.jpeg

Stora salen med god akustik, verandan skymtar i bakgrunden.

image5.jpeg

Baren i mellanrummet.

image6.jpeg

Tydlig skylt betonades för tillgängligheten.

En av få skånska föreningar som lyckats få Leaderpengar. 600 000 kronor till att göra bastu invid Röda Korshuset, som också är en liten samlingslokal som renoverats.

image8.jpeg

Intill finns också en badbrygga.

Tack för besöket och än en gång välkomna till BR.
Hoppas ni får nytta av all info och lycka till framöver!

Karin Olsson distriktsordförande

2018-08-05
Rolf Stridsberg, bygg- och försäkringsansvarig i Skåne samt jag, distriktsordförande Karin Olsson, var i Stockholm helgen 1-2/9 för Kick-Off för Bygdegårdsförsäkringens skadeförebyggande projekt 18/19.

Det är 4:e om gången med skadeförebyggande projekt för Bygdegårdarna i Sverige. Denna gång är 10 distrikt med och 2 representanter från varje distrikt, utom för Värmland som är 3, men de har också över 100 bygdegårdar.

Nu i höst kommer vi ut med de tidigare utlovade brandsläckarna till varje Bygdegård i Skåne, nu 55 st. Det är en gåva från LF Halland till alla bygdegårdar i projektet.

Under helgen fick vi information om vad som ingår i det skadeförebyggande arbetet, vilka åtgärder räknas och ger avdrag på premien framöver. Hur ser det ut i Skåne nu? 7,63 % är den genomsnittliga säkerhetsrabatten på fakturan – Hela Sverige 8,58 %. Föreningar med minst en säkerhetsåtgärd i Skåne är 39 % – 21 st medan det i Sverige är 50 %. Brandlarm, inbrottslarm eller vattenfelsbrytare har vardera 20 % – 11 st medan i hela Sverige är det 23, 18 respektive 33 %. Vi kan konstatera att Skåne inte är bäst i klassen, men det ska vi bli! Eller hur?
Rolf och jag har lagt upp en plan för arbetet från hösten 2018 till nästa höst när det ska vara slutrapporterat. Vi har också satt upp mål och hur vi ska arbeta för att nå dessa.

Alla åtgärder som görs nu i projektet ger ett investeringsbidrag, max 10000:- per åtgärd, 75 %. Det kommer aldrig att bli billigare att sätta in säkerhetsåtgärder i Bygdegårdarna i Skåne än vad det är nu.

Det kommer ut ett studiematerial som heter Säker föreningsgård, 6 lektioner på Webben, som man kan välja att genomföra för att lära sig mer.

När det gäller brand är de viktigaste orsakerna bortglömd spis, därefter eldstad/öppen spis, sen tekniskt fel och som 4 anlagd brand.

Under projektets gång har vi avstämningar med försäkringskansliet. Skåne planerar att ha 2 träffar på hösten och 2 träffar på våren på 4 olika platser i Skåne, dessutom kommer Försäkringskansliet ner till distriktsstämman 7 april i Östanå Bygdegård, Stenhuset, och berättar mer om projektet och olika åtgärder. Inbjudan kommer ut inom kort.

Slutrapporten ska vara inne före jul 2019, sen kommer resultatet att presenteras på Förbundsstämman 2020. Förra projektet nådde 114 bygdegårdar-vi ska nå fler!

Alla bygdegårdar måste bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Om man är osäker på vad det innebär tar man antingen kontakt med sitt lokala Räddningsförbund eller Försäkringskansliet för Bygdegårdarna.
Vi bör alla ha uthyrningskontrakt med hyresgästerna, säkerhetsinformation till gästerna och göra en årlig genomgång av bygdegården samt dokumentera det.

Vi ses snart och nu kan jag kanske få sett alla 55 husen, har hittills hunnit med 36 under mina 3 år som distriktsordförande så jag har några kvar, men nu har jag nog fått en anledning till att få det gjort.

Vi ses snart!

Karin Olsson, BR Skåne, Distriktsordförande.

2018-08-31.
Br Skåne deltar på regionalt forum om människan och hållbarheten- välfärd, välbefinnande o hälsa genom samverkan.

Vi välkomnar Lilla Beddinge Byalag i Trelleborg som ny medlem i BR!
2018-08-20

Bildresultat för lilla beddinge byalag, bilder

Skåne ska ingå i ett försäkringsprojekt för Bygdegårdarnas Riksförbund 2018/2019. Samtliga 54 bygdegårdsföreningar kommer att få en brandsläckare från bygdegårdarnas försäkring.

2018-07-06/Karin

 

Nedan, några bilder från förbundsstämman 2018.
GLAD MIDSOMMAR!

Aldrig har vi väl varit så många skåningar på BRs förbundsstämma!

2018-06-02
Förbundsstämma på Marholmen, Norrtälje, 2-3 juni. Här tas besluten för framtidens bygdegårdsrörelse. Värd för stämman är Stockholms läns bygdegårdsdistrikt tillsammans med riksförbundets kansli.

Grattis T Andersson till posten i Konst & Kulturrådet och grattis K Olsson till posten som ledamot i förbundets arbetsutskott!
Klicka här, läs mer om förbundsstämman.

2018-05-31
Grattis till Pärups bygdegård!
De har blivit beviljade stöd från Boverket med 65 000 kronor.

 

2018-05-20
Grön mötesmiljö hos ordförande Karin med ombud från Skåne samt FS ledamöter. Nu är skåningarna förberedda inför förbundsstämman på Marholmen i Norrtälje.

2018-05-20
Återinvigning av Norra Ugglarps bygdegård efter makover. Skånes Bygdegårdsdistrikt förärade föreningen med en bygdegårdsflagga vilket passade bra då Lunds kommun hade gett en flaggstång.

Lite färg ger ett gott intryck direkt.

Många lokala sponsorer.

En ljus och öppen garderob.

Ett nytt golv på gång!

Nya uppfräschade toaletter.

Fint till bröllop och fest.

Nya bord och stolar!

Lycka till framöver och distriktet stöttar Er gärna i ett fortsatta arbete!

/Karin Olsson, ord

_ _ _

BR Skåne distriktsstämma, Tingvalla i Åstorp, 2018-04-22

Tack för en mycket bra stämma!
/Karin

Det företogs workshop med många kloka tankar och idéer.

Bygdegårdarnas Riksförbunds utveckling under 44 år. Antal bygdegårdar har verkligen ökat!

Vitsippor i backen vid Tingvalla.

 

2018-04-18
Stort grattis till Solvalla Bygdegårdsförening!
De blir en av 10 bygdegårdar i Sverige som får dela på 100 000 kronor, 10 000 kronor per förening för att göra ansökan till Projekt inom landsbygdsutveckling.

(Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) har beslutat bevilja föreningen 10 000 kronor i stimulansstöd för utarbetandet av ansökan om stöd till Leader avseende utvecklingsarbete av utemiljön med den tätortsnära parken på Solvalla Bygdegård.

Stort grattis till Pärups Bygdegård (Östra Sallerups JUF:s Bygdegårdsförening UPA) för Miljödiplom 1, 2018-04-17.
Totalt 79/99 poäng.

ÅRETS BYGDEGÅRD 2018!
Nominerad är: Oppmanna-Vånga Bygdegårdsförening (Brunnen, Arkelstorp).
Med motivering: ”Att de utvecklat en medicinsk hälsoträdgård, blivit miljödiplomerad och har skrivit en bok om sin brunnshistorik. Bygdegården har också beviljats pengar för projekt genom Leder för den medicinska hälsoträdgården”.
  

2018-04-12
”Vi firade med härlig prinsesstårta igår. Vi överraskade styrelsen totalt med att extrainkalla till möte i Brunnen. Vilken glädje och kraft alla kände. Så häftigt!” /Styrelsen, Brunnen

DISTRIKTSSTÄMMAN 2018

Distriktsstämman äger i år rum på Tingvalla, Åstorp, 2018-04-22, kl 10.00 (kaffe från kl 09.30). Klicka här för mer information.
Bilderna är tagna i samband med studiebesök av distriktsordförande  och kassören Ronny inför förberedande av stämman.

2018-03-11

Handikappentré

Här verkar det vara mycket dans…

Utedansbanan

Serviceplats till Skåneleden.

Handikapparkering, som även används när man skall gå Skåneleden.

 

2018-03-09
Panikteatern-2 systrar och en begravning på bygdegården Rydsgårdshus, 100 personer.
/Karin

2018-03-05
Stort grattis till Oppmanna – Vånga Bygdegårdsförening!
De blir en av 10 bygdegårdar i Sverige som får dela på 100 000 kronor, 10 000 kronor per förening för att göra ansökan till Projekt inom landsbygdsutveckling.
(Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) har beslutat bevilja föreningen
10 000 kronor i stimulansstöd för utarbetandet av ansökan om stöd till Leader avseende utvecklingsarbete med etablering av en Medicinsk Hälsoträdgård).

180210
Styrelsedag på Studieförbundet Vuxenskolan i Lund för BR Skåne. Förberedelser inför Skånedistriktets årsstämma 180422.
180126-27, Ordförande- och sekreterarkonferens, Bygdegårdarnas Riksförbund, Stockholm
 
171201
Rydsgårdshus har ikväll  uppdaterat sitt Miljödiplom 1 som de certifierades för 2012.
Full pott med 99p blev resultatet. Känns som att miljöarbetet har knutit ihop de olika delarna på Rydsgårdshus där en stiftelse äger huset, en krögare sköter restaurangen och bygdegårdsföreningen sköter annan verksamhet såsom teater, loppis, sång och musik med stor framgång.Ett stort grattis till ett gott arbete i Rydsgård! 

 

171122

Musikhjälpen är ett insamlingsevent med ett nytt tema varje år. P3 och SVT/SVT Play sänder tillsammans dygnet runt under 144 timmar mellan 11-17 december för att uppmärksamma Radiohjälpens insamling till en undangömd humanitär katastrof.

I år är temat – Barn är inte till salu.  Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. Sexhandeln med barn är en växande kriminell miljardindustri, där mörkertalen är enorma. Pengarna från Musikhjälpen kan bl.a. gå till att utbilda barn i deras rättigheter, läkarundersökningar, psykologhjälp och att ge barnen en chans att komma in i samhället igen.

Nedan finns en länk till bygdegårdarnas bössa i Musikhjälpen!
Var gärna med och skänk pengar om Ni kan och vill, samt hjälp oss att sprida detta i Era nätverk och dela på Facebook. Tillsammans kan vi göra skillnad!

http://bossan.musikhjalpen.se/insamling/bygdegardarna

Tack för Ditt bidrag!

171031
Skånes 54:e medlem, Teckomatorps folkets hus. Introduktionsmöte av ordf i Skåne.

—————————————————-
—————————————————-

171029
Matmässa med info om matsvinnet i Sjöbo kommun och hemma hos folk. Ordf Solvalla bygdegård

171024
Teater – Y VIVA ESPANA
125 personer på föreställningen i rydsgårdshus.

(Y VIVA ESPANA är en komedi om den utsatta situationen man har som patient inom åldringsvården. Den handlar om modet att kräva sin rätt som människa och att aldrig ge upp sina drömmar. Tillsammans med musik och dansinslag är det en riktig FeelGood föreställning som bevisar att inget är omöjligt).

 

 

171022
100 personer på 80 årsjubilerande pärups bygdegård.
Br Skåne uppvaktade med blomma, höll tal o hade med sig tidningar.
Sen lyssnade vi till Karin Laserows liv och skånsk musik.

171020
Br Skåne på plats i Osby på bioborgen. Regional överenskommelse
om mötesplatser i Skåne. Region Skåne och idéburna sektorn.

Klicka här för att läsa mer.

171005
Med på HSSL-möte på Backagården utanför Höör.
Bygdeplaner på landsbygden. Bygdegårdarna är en del
i infrastrukturen och för gemenskap i samhället. Viktigt
när vi pratar med kommunala tjänstemän och politiker.
/Karin


171003
Idékläckarkväll med Leader pH i Ignaberga.

Klicka här för att läsa mer.
/Karin


170926
Bygdegårdsdistriktets infobord på SV
Skåneland extra årsstämma i Hässleholm.
/Karin

SVs förbundsstämma är en stor mötesplats för folkbildare och SV-medarbetare från hela landet. Den räknas som en av de största mötesplatserna inom svensk folkbildning.

Nyheter