Välkommen

Välkommen till Östergötlands 41 bygdegårdsföreningar. Bygdegårdarna i Östergötland är väldigt olika. Gemensamt är engagemanget och viljan att hjälpa till att ordna trevliga arrangemang. Fakta kring några av föreningarna finns under rubriken Hitta bygdegård. Till övriga kan vi förmedla kontakter via distriktet.

Välkommen att arrangera din aktivitet i Bygdegårdarna!

Nyheter

 • Distriktsstämma söndagen den 8 april

  Publicerat:

  Vill påminna om att distriktet har kallat till distriktsstämma i Vånga bygde-gård Klippan, Skärblacka. Stämman börjar kl. 10.00 och beräknas pågå till ca kl. 16.00. Kallelsen med program för dagen finns här: Kallelse 2018 Varje bygdegård har att utse 2 ombud vardera. Dessa anmäls enligt kallelsen till distriktet senast den 29 mars. Handlingar utskickas efter påskhelgen.

 • Styrelsekurs lördagen den 21 april

  Publicerat:

  Bygdegårdsdistriktet inbjuder återigen till en styrelsekurs, där gamla eller nyvalda funktionärer har möjlighet att stärka sin roll och få verktyg för ett bra arbete. Kursen hålls lördagen den 21 april kl. 09.00-16.00 i SV:s lokaler, Linköping. Anmälan ska ske, enligt den bifogade kursinbjudan ,  senast den 15 april. Kursen är kostnadsfri.

 • Vägvisningsprojektet 2018

  Publicerat:

  Bygdegårdsdistriktet har erhållit medel från våra 2 LLU-områden Folkunga-land och Kustlandet för att genomföra en förstudie beträffande vägskyltning till bygdegårdar. Distriktet kommer att besöka samtliga bygdegårdar i länet och önskar träffa en eller flera lokala funktionärer för att undersöka i vilken omfattning skyltar förekommer, diskutera regler för anskaffande av skylt, kostnader mm. Vi kommer dessutom […]

 • Distriktsstämman 2 april 2017

  Publicerat:

  Årets distriktsstämma hålls i Långrådna bygdegård, Valdemarsviks kommun, söndagen den 2 april kl. 10-16. Varje förening har rätt till 2 ombud. Spännande föredrag och kulturinslag. Vi bjuder på fika och lunch. Vill du ta del av kallelsen, så klicka här

 • Fastighetsbidraget 2017

  Publicerat:

  Under 2017 har ni möjlighet att ansöka om ett Fastighetsbidrag om vardera 2.000 kr till respektive förening. Detta bidrag ersätter tidigare aktivitetsbidrag. Bidraget är kopplat till ert arbete med bygdegården, där ni gör en genomgång av densamma med hjälp av dokumentet som finns i Materialbanken på BR:s hemsida. Vill du ta del av ansökningsblanketten för Fastighetsbidraget […]