Välkommen

till Örebro bygdegårdsdistrikt.

Välkommen att arrangera aktiviteter i någon av distriktets 29 bygdegårdar.

Kontakta distriktets styrelse: se adresser.

Nyheter