Distriksstämma

Distriktsstämma hålls årligen före april månads utgång. Två ombud från varje förening har rösträtt på stämman. Stämman väljer bland annat styrelse för distriktet. Stämman väljer också ombud till förbundsstämman.

Distriktsstämma 2012

Stämman hålls den25 april i Ryssby bygdegård.