Historik

Kronobergs bygdegårdsdistriktet bildades 1949

Här kommer vi att presentera mer om distriktets historia.