Distriktsstämma

Distriktsstämma hålls söndagen den 23 april 2017 i Kalvsvik Bygdegård (Växjö kommun)

Anmäl er till distriktsordförande Solveig Carlsson, per mail: solveig.carlsson@bolmso.se eller sms: 070- 2884414 eller kvällstid hemtelefon: 0372- 91000.

Ange vilken tid ni kommer och om ni har eventuella allergier vad gäller maten.

Är du förhindrad att närvara vid stämman ombedes Du att kalla Din suppleant och tillsända denne erhållna handlingar. Om er förening inte anmält ombud till distriktsstämman skickas två handlingar till ordförande som tillser att föreningens ombud får handlingarna.

Vi ses i Kalvsvik!

Kommentera