Välkommen

till Jämtlands bygdegårdsdistrikt som samlar 90 bygdegårdsföreningar, anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Radhus 14

Nyheter

 • Vi på Riksförbundsstämman 2018

  Publicerat:

    Lite utförligare rapporter från stämman kommer senare. Vårt distrikt blir under hösten med i ett skadeförebyggande projekt. Föreningar som idag inte har någon form av larm får ett investeringsstöd på 50% av kostnaden. Detta innebär att dessa kan sänka sin försäkringskostnad med upp till 30% årligen framöver. Mer info vid senare träffar som vi […]

 • Jämtlands Läns Bygdegårdsdistriktstämma

  Publicerat:

  Jämtlands Läns Bygdegårdsdistriktstämma hölls i Ovikens bygdegård, Orrgården, Bergs Kommun lördag 14/4 2018 Närmare 40 personer närvarande som representerade 16 bygdegårdsföreningar. Det serverades kaffe och smörgås vid ankomst till Orrgården. Ordföranden Carina Asplund hälsade ombud och gäster välkomna. Ingeborg Arvastsson, ordförande i Ovikens bgf, hälsade också välkommen och berättade om Ovikens bygdegård, Orrgården hur föreningen […]

 • Årsrapportera nu

  Publicerat:

  Dax att: Årsrapportera & var med i utlottningen av konstdepositioner till din förening! Efter årsmötet ska föreningar och distrikt rapportera in uppgifter om funktionärer, verksamhet och ekonomi till förbundet. Era rapporter har stor betydelse för förbundets utveckling. All service från Bygdegårdarnas Riksförbund och all påverkan på samhället för stöd till allmänna samlingslokaler bygger på de […]

 • Nomineringar till:

  Publicerat:

  Årets bygdegårdsförening, Årets Eldsjäl och nomineringar till Silvernålen i Jämtland, Skicka din förenings nomineringar, Årsrapport, uppgifter om funktionärs- o adressändringar till; Jämtlands Bygdegårdsdistriktssekreterare; Margita Gustafsson, Boggsjö 186, 843 94 GÄLLÖ, margita@norlbygda.com, 070-235 13 04

 • INBJUDAN till Distriktsstämma.

  Publicerat:

  Medlemsföreningar i Jämtlands läns bygdegårdsdistrikt INBJUDES till Distriktsstämma. Tid:           lördag den 14 april 2018 kl. 10.00 PLATS:    Ovikens bygdegård, Orrgården, Bergs kommun Utförligt program och årsmöteshandlingar skickas till alla anmälda ombud ca två veckor innan stämman. Ombudsanmälan, två ombud för varje medlemsförening, sker till sekreterare Margita Gustafsson, senast den […]