Alla bygdegårdar

Bygdegården är den naturliga mötesplatsen i närmiljön. Bygdegården – som kan heta bygdegård, bystuga, medborgarhus eller något annat – är en allmän samlingslokal öppen för alla. För barn, ungdomar, vuxna, för familjer, föreningar, företag och alla andra – förutsatt att värdegrunden är demokratisk.

Vill du anordna en dagkonferens?

Konferensbygdegårdar 2017-11-07

 

Vill du anordna en flerdagars kurs?

Kursbygdegårdar hemsidan

 

Vi har för närvarande problem med våran sökfunktion. För mest aktuell informationen sök nedanför och inte i distrikt.

Karta och lista över alla bygdegårdar

Sök bygdegård