Bygdegårdar får stöd i att säga nej antidemokratiska organisationer

Ett rättsutlåtande gällande uthyrning till rasistiska och icke-demokratiska organisationer har tagits fram av Samlingslokalsorganisationernas samarbetskommitté, Samsam. Rättsutlåtandet pekar på att föreningsdrivna samlingslokaler bör ha rätt att neka uthyrning till rasistiska och icke-demokratiska organisationer.

Läs mer i pressmeddelandet om rättsutlåtandet om uthyrning till antidemokratiska organisationer  >>

Läs rättsutlåtandet om lokaluthyrning  >>

Publicerat:

Kategori: Nyhet