Boverkets investeringsbidrag – över 8 miljoner kronor till bygdegårdar

Idag meddelar Boverket sina beslut om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler.

Trettiosex bygdegårdsföreningar får dela på 8,3 miljoner kronor av Boverkets totala 27,2 miljoner kronor. Detta ger föreningarna möjlighet till upprustning av sina lokaler.  En del av dessa medel går till tillgänglighetsanpassning av bygdegårdarna.
Läs listan Bygdegårdar som fått investeringsbidrag 2018 >>

Här finns Boverkets lista om du vill läsa om alla allmänna samlingslokaler som fått investeringsbidrag >>

Publicerat:

Kategori: Nyhet